riftek iso
     

Mittauslaitteiden ja profilometrien myynti


Yksi jatkuvan kunnossapidon tärkeitä elementtejä on pyörän profiilin kulumisen seuranta. Teräspyörä tuo maahan ja myy pyörän profiilin mittaukseen tarkoitettua elektronista lasermittaukseen perustuvaa mittalaitetta; Riftek profilometriä.

Tällä tarkkuusinstrumentilla voidaan pyörän profiili mitata helposti, nopeasti ja luotettavasti. Mittausepätarkkuus saadaan minimoitua, eikä mittaustulos riipu mittaajasta, vaan mittauksien toistettavuus on erittäin hyvä.

Mittaustulokset voidaan tallentaa bluetooth-yhteyden avulla kannettavaan kenttäyksikköön ja siirtää siitä edelleen PC:lle. Myös kannettavassa kenttäyksikössä on näyttö, jolla voidaan tarkastella profiilia graafisesti sekä mittausparametreja.

 

Pyörän halkaisijan mittalaite

Teräspyörä myy lisäksi pyörän halkaisijan mittalaitteita. Yhdessä profilometrillä sekä halkaisijan mittalaitteella voidaan selvittää tarkasti pyörän sorvausvara sekä jäljelle jäävä kulutuspinta.


>> Lataa esite

  Riftek
     

profilometri 1

 

profilometri

 

Riftek